Magnaplaza Amsterdam

Locatie: Magnaplaza Amsterdam

Gebruik foto's

Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk wordt uitsluitend schriftelijk /per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

De foto's mogen uitsluitend voor publicatiedoeleinden worden gebruikt wanneer:

  • vooraf schriftelijk toestemming is verleend.
  • mijn naam Roos Aldershoff Fotografie duidelijk bij de gepubliceerde foto's wordt vermeld, of met een verwijzing naar de foto's in de publicatie is opgenomen. Deze verplichting geldt uiteraard niet wanneer met mijn toestemming en tegen betaling van de hiervoor vermelde 100%-toeslag geen naamsvermelding plaatsvindt.

Van elke publicatie dient een bewijsexemplaar naar Roos Aldershoff Fotografie te worden gezonden.

Magnaplaza Amsterdam
afbeelding vCard
LinkedIn logo
Instagram logo